Privacy

Privacybeleid

 

Deze privacyverklaring verteld je over de informatie die ik van je verzameld bij onze communicaties. Bij de verzamelen van deze informatie treedt ik op als een gegevensbeheerder en eben ik wettelijk verplicht om je informatie over mij te verstrekken, over het waarom en hoe ik je gegevens gebruik en over de rechten die je hebt over je gegevens.

 

Alle vrages over mijn gebruik van je personlijke gegevens kun je richten aan de onderstaande contactgegevens.

 

Identiteit

 

Ana Iratxe Alvarez Hernandez

Brouwersstraat 15, 3910 Pelt (België)

info@littleislands.be

 

www.littleislands.be

BTW: BE 0664.503.250

 

Welke personlijke gegevens wordt er verzameld?

 

Website / Contact

 

Wanneer je contact maakt via de website of de mail, vraag ik om je naam, e-mailadres, telefoonnummer, een een korte beschrijvijng van je vraag, deze gegevens zijn belangerijk voor een goede communicatie met jouw. 

Ben je lid van mijn website geworden? dan kan ik zien als je in mijn website surf. Ik gebruik de software van mijn website Wix voor alle administratie, ook voor klanten gegevens, offertes en facturieren. Ik maak ook foto’s van mijn klanten, dat is ook personlijke

 

Klantenbeheer (Dienstverlening/fotografisch werk)

 

Als je mijn klant word, vraag ik je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en geboorte datum. Voor kinderen vraag ik ook gebortedatum, want als ze ouder dan 18 jaar zijn, mogen ze zelf beslissen waar hun foto’s mogen zijn. Ik gebruik de software van mijn website Wix om jouw gegevens te bewaren, zodat ik ook offertes en facturen kan maken.

 

Wedstrijden

 

Als je iets van Little Islands photography bij een wedstrijd win, vraag ik normaal je naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer om verder alle communicatie te kunnen uitvoeren en een voldoende klant service te kunnen geven.

 

Ik kan niet controlleren als minderjariger under de 16 jaar mijn website bezoeken en met me online contacteren. Ik adviseer ouders om de online activiteiten van hun kinderen te begleiden.

 

Waarom verzamel ik deze informatie?

 

Website / contact

 

Jouw personlijke gegevens gebruik ik om een beter service te geven, communiceren en offertes te maken.

Als je lid van mijn wesite ben heb je sneller antworden aan alle jouw vragen.

Als je in mijn nieuwsbrief lijst met jouw e-mail adres ben ingeschreven, krijgt je elk week email met mijn post, inspiratie, informatie en aanbiedingen. Je kan altijd snel uitschrijven (via dezelde nieuwsbrief email).

 

Klantenbeheer

 

Word je een klant? dan met jouw informatie kunnen we snel en efficiente communicatie hebben en alle offertes en facturen worden daarmee gemaakt. Jouw gegevens worden ook gebruik om mijn services te verbeteren, op basis van jouw aankopen en meiningen.

 

Cookies

 

Mijn website gebruiken alleen cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website op je computer, smartphone of tablet wordt opgeslagen. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behiren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Wat doe ik met je informatie? Gebruikte computerprogramma’s of –systemen

 

Je informatie wordt opgeslagen in mijn administratie- en mijn e-mail marketing systeem (Wix platform). Het fotografische werk word op op een externe hard disk en ook op mijn NAS ten behoeve van backup, opgeslagen, opslag en archiviering.

 

De digitaal foto bestanden worden (indien afgesproken) verzonden met WeTransfer of worden opgeslagen op een Usb-stick en naar u opgestuurd.

 

Wanneer u hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden www.littleislands.be en/of social media als Facebook en Instagram. Slide-Shows en videos worden op Youtube, Vimeo en mijn website gedeeld (als ik toestemming van je heb). U kunt altijd terugkomen op je beslissing.

 

Hoe Little Islands Photography persoonsgegevens beveiligt

Little Islands Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@littleislands.be.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Little Islands Photography neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Little Islands Photography) tussen zit.

Termijn bewaren persoonsgegevens

  • Contactgegevens: Little Islands Photography bewaart uw contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  • Factuurgegevens: Little Islands Photography bewaart de facturen tot 7 jaar na verstrijken van de opdracht.

  • Indien u toestemming geeft om foto’s te delen op littleislands.be en/of social media worden deze bewaard totdat u verzoekt de foto’s te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig.

  • Foto’s worden maximaal 3 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Little Islands Photography verkoopt uw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Little Islands Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Little Islands Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@littleislands.be.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw identiteitskaart (Rijksnummer zwart). Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Little Islands Photography wilt u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be